Etap 3 - Przechowujemy

Wygodne jest przechowywanie soczewek kontaktowych w specjalnym pojemniczku. Jednak również w przypadku pojemnika do soczewek trzeba pamiętać o ważnych zaleceniach:

  • Pojemniki należy wymieniać przynajmniej raz na trzy miesiące.
  • Po zakończonej dezynfekcji zawsze opróżniamy pojemniczki z płynu. Tego samego płynu nie używamy ponownie!
  • Pojemniczek również musi być czyszczony. Po usunięciu płynu, komory pojemniczka płuczemy płynem przeznaczonym do pielęgnacji i zawsze pozostawiamy do wyschnięcia. Wilgoć sprzyja rozmnażaniu się drobnoustrojów.

Kilkuetapowa pielęgnacja soczewek kontaktowych jest niezbędna, aby zapewnić zdrowie i komfort naszym oczom. Jednak nie zmienia ona faktu, że soczewki, po upływie okresu ich ważności, powinny być regularnie wymieniane.

Do wcześniejszych etapów pielęgnacji soczewek należą: