Czy soczewki można nosić dłużej niż zaleca producent?

przenoszenie soczewek kontaktowych

Zalecenia producenta w jakim trybie i ile godzin można nosić soczewki kontaktowe są gwarancją, że ich właściwości nie ulegną w tym okresie zmianie. Użytkowanie soczewek po terminie może prowadzić do rozwoju groźnych infekcji oczu.

Firmy produkujące soczewki kontaktowe przeprowadzają w tym celu badania laboratoryjne oraz kliniczne z udziałem pacjentów. Wynika z nich, że stopień zużywalności soczewki związany jest z jej trwałością, która natomiast uzależniona jest od funkcjonalności szkieł kontaktowych. W momencie otwarcia sterylnego blistra rozpoczyna się proces starzenia soczewki, niezależnie od tego czy będzie ona użytkowana czy nie.

Konsekwencje noszenia przeterminowanych soczewek

Soczewka noszona dłużej niż zaleca producent traci swoje parametry, takie jak przepuszczalność tlenu, która jest niezwykle ważna w zapewnieniu zdrowych oczu. Dodatkowo przenoszenie soczewek może doprowadzić do niedotlenienia rogówki. Ponadto, nagromadzone na ich powierzchni osady białkowe mogą być przyczyną bólu, pieczenia i zaczerwienienia oka.

Należy pamiętać, że termin wymiany soczewek został wyznaczony dla bezpieczeństwa użytkowników. Stosowanie się do zaleceń producenta oraz odpowiednia pielęgnacja soczewek, zniweluje zagrożenie wystąpienia podrażnienia oczu.

Czytaj także:

Najnowsze: