Odwarstwienie siatkówki - poważna choroba oczu

odwarstwienie siatkówki

Odwarstwienie siatkówki światłoczułej tkanki wyścielającej wnętrze gałki ocznej, to nagły stan patologiczny wymagający natychmiastowej interwencji okulisty. Jakie są przyczyny takiego zagrożenia nieodwracalnej utraty wzroku?

Przyczyny odwarstwienia siatkówki

Przyczynami odwarstwienia siatkówki mogą być uwarunkowania genetyczne, zwyrodnienia szklistkowo - siatkówkowe, urazy, choroby naczyń, guzy naczyniówki, zapalenie twardówki lub też zespół naczyniowy błony twardówkowej. Czynnikami sprzyjającymi odwarstwieniu siatkówki jest podeszły wiek, krótkowzroczność, niewyrównana cukrzyca oraz przebyte operacje okulistyczne.

Jak manifestuje się odwarstwienie siatkówki?

Ta niezwykle groźna choroba oczu daje szereg objawów podmiotowych (odczuwanych przez pacjenta):

  • wrażenie błysków światła,
  • męty w ciele szklistym,
  • ubytki pola widzenia,
  • gwałtowny spadek ostrości wzroku.

Typy odwarstwienia siatkówki:

  1. Przedarciowe odwarstwienie siatkówki - spowodowane jest przedarciem siatkówki, umożliwiającym przejście przez powstałą szczelinę płynu podsiatkówkowego z upłynnionej części ciała szklistego do przestrzeni podsiatkówkowej.
  2. Nieprzedarciowe trakcyjne odwarstwienie siatkówki - generowane jest odciągnięciem części siatkówki od nabłonka barwnikowego przez kurczące się błony szklistkowo- siatkówkowe.
  3. Nieprzedarciowe wysiękowe odwarstwienie siatkówki - powstaje, gdy płyn podsiatkówkowy pochodzący z naczyniówki przedostaje się do przestrzeni podsiatkówkowej przez uszkodzony nabłonek barwnikowy.

Rozpoznanie odwarstwienia siatkówki

W badaniu oftalmoskopowym na dnie oka zauważyć można pęcherz uniesionej siatkówki, kontrastujący z czerwoną barwą zdrowej części dna oka. W przypadku przedarcia siatkówki na powierzchni pęcherza widoczny jest czerwony otwór. Zauważalne są także rozproszone skupiska barwnika w ciele szklistym oraz obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego generowane odpływem cieczy wodnistej do przestrzeni podtwardówkowej (więcej o ciśnieniu wewnątrzgałkowym w artykule - Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego).

Leczenie odwarstwienia siatkówki

Chirurgia odwarstwienia siatkówki sprowadza się do tamponady otworów i odtworzenia przylegania siatkówki do nabłonka barwnikowego. Technika zewnątrzgałkowa, o znikomej inwazyjności polega na naszyciu wszczepu nadtwardówkowego lub założeniu balonu bez punkcji. Z kolei chirurgia wewnątrzgałkowa to zabieg witrektomii lub pneumatycznej retinopeksji.

Czytaj także:

Najnowsze: